הגדה מהודרת עברית ואנגלית


הגדה מהודרת בעלת כריכה קשה.