מחזיק מפתחות אקריל שקוף להכנסת תמונה או נייר ציבעוני.