דגל שולחני רב קני


סטנד שולחני דו / תלת קני עם דגל לוגו או דגל מדינה.